Contact

ติดต่อทีมงาน / สอบถาม / ติชม / เสนอหัวข้อ / เสนอตัวเป็นแม่งานร่วมจัดกิจกรรมได้ที่

 

me2016_200px

Kikansha
Blog : http://kikansha.blog132.fc2.com
Facebook : https://www.facebook.com/kikansha
Twitter : @Kikansha_

 

 

CDUT

เพจ Cytus and Deemo Updates -Thailand-
https://www.facebook.com/CytusAndDeemoUpdatesTH

 

 

 

**หากติดต่อเพื่อนำภาพจากกิจกรรมไปใช้ กรุณาติดต่อนักวาดผู้เป็นเจ้าของผลงานชิ้นนั้นๆ ทางผู้จัดกิจกรรมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในสิทธิ์อนุญาตดังกล่าว การอนุญาตขึ้นอยู่กับการตัดสินใจจากเจ้าของผลงานเป็นส่วนสำคัญ**